header logo

Sve je naravno počelo iz ljubavi prema ribolovu i prirodi

Kako svaki ribolovac traži bolji i efikasniji način da ulovi veću ribu ili više njih, tako je i nas ta potreba na kraju dovela do Japana. Uvjerili smo se brzo u kvalitet i lovnost varalica, uživali sa laganim štapovima i na kraju odlučili da ribolovcima na našem tržistu omogućimo nabavku lokalno po cijenama približno kao u Japanu. Sve je počelo 2015 godine kao prodavnica, a kroz godine se firma orjentisala samo prema veleprodaji pribora za ribolov.